شکل موج صدا

آنچه ما به عنوان صدا دریافت میکنیم، تغییر متوالی فشار هواست و در موسیقی الکترونیک، به عنوان یک سیگنال که به مرور در حال تغییر است، مشاهده می شود. مانند شکل موجِ AC یا همان شکل موجِ جریان متناوب.

وظیفه ی اسپیکر ها، تبدیل این سیگنال های الکتریکی به تغییراتی در فشار صدا ست، به نحوی که برای ما قابل شنیدن باشند ظاهر یک شکل موج (نحوه ی تغییر ولتاژ به مرور) تعیین میکند که سیگنال دقیقا چگونه صدایی و یا چگونه طنینی دارد. یک تن یا صدای ساده وابسته به شکلش میتواند صدایی نرم ، هموار، خشن، وزوزی، مثل بوق، مثل ناقوس و یا غیره داشته باشد. این شکل ها میتوانند خیلی پیچیده یا حتی کاملا تصادفی باشند، اما چند شکل پایه ای وجود دارد که دقیقا اسم و صدای خاصی دارند. در زیر، شکل آنها را همراه نمونه صدا بررسی میکنیم

 

موج سینوسی  

موج سینوسی، بالا میرود سپس همانطور که به اوج میرسد آرام میشود، تغییر جهت میدهد و سپس با شتاب زیر صفر میرود. همانطور که به پایین میرسد آرام میگیرد، تغییر جهت میدهد و با شتاب به بالا برمیگردد.    موج سینوسی


موج مربع  

این موج، اساساً برای نصف دوره (سیکل) مثبت و بعد برای نصف سیکل منفی ست.

موج مربع

 


موج مثلث 

این موج بالا میرود تا به اوج برسد و سپس فورا تغییر مسیر داده و به پایین میرود. به محض اینکه به کف میرسد، درجا تغییر مسیر داده و به به اوج برمیگردد. در این موج، شتاب و کاهش شتاب مانند موج سینوسی وجود ندارد. 

موج مثلث

 

 


موج دنده دار و موج رَمپ 

در این موج، سیگنال راهش را به سمت اوج پیش میگیرد و به محض اینکه رسید، بلافاصله پایین می افتد و دوبار راهش را از سر میگیرد. این موج همچنین می تواند برعکس باشد، بدین گونه که از اوج شروع شود و به پایین راهش را ادامه دهد. عبارات “رمپ” و “دنده دار” کاملا قابل تعویض هستند، به طوری که برخی افراد موج دنده دار را نسخه ی برعکس شده ی رمپ می نامند. اما ثباتی وجود ندارد که کدام به چه نامی خوانده میشود. 

موج دنده دار و موج رَمپ

 


نویز

این نوع، شکل موج تکرار شونده ای نیست. بلکه کاملا تصادفی ست. ویژگی های دیگری نیز هستند که صدای موج را تحت تاثیر قرار میدهند. 

نویز

 


دامنه

دامنه، اساسا بزرگی سیگنال یا میزان فاصله ای که سیگنال از صفر به بالا و پایین میگیرد اطلاق میشود. دامنه ی بزرگ تر، صدای بیشتر. 

دامنه صدا

در تصاویر بالا، تصویر دوم دارای دامنه ی دوبرابر بیشتر از شکل اول است


فرکانس

هرچه سریعتر سیگنال تغییر کند، نواک (زیر و بمی) بالاتری دارد. فرکانس معمولا با هرتز Hz سنجیده میشود، که به معنای سیکل بر ثانیه است. اگر فرکانس صدایی دوبرابر شود، صدایش یک اکتاو زیرتر میشود. برای مثال یک صدا با فرکانس ۴۴۰ هرتز ، در اصطلاحات موسیقی نتِ A شناخته میشود. یک صدا با فرکانس ۸۸۰ هرتز نیز نت A است، اما یک اکتاو زیر تر. 

فرکانس صدا

در تصاویر بالا، تصویر دوم دارای فرکانس دوبرابر بیشتر از فرکانس شکل اول است