تداخل فرکانس و هم فاز شدن چیست

یکی از مباحثی که بسیار باعث سردرگمی می شود ، فاز Phase می باشد. شاید بخاطر این است که اغلب مردم این اسم را برای بیش از یک مشکل به کار می برند. بهتر است دقیق تمرکز کنیم و بیابیم که چه چیزی مشکل به وجود آورده و سپس روی آن تمرکز کنیم. اسامی گاهی گیج کننده هستند !

وقتی کسی اسم از فاز Phase می برد ، معمولا منظورش یکی از این دو مورد است : 

پولاریتی Polarity

اختلاف زمانی Timing Difference

خوش بختانه با تعریف کردن این دو مورد ، می توانیم کمی به سردرگمی هایمان خاطمه بدهیم !

 

     ۱. پولاریتی

ممکن است دکمه هایی روی برخی میکروفون ها ببینید به نام های : فاز Phase ، فاز معکوس Phase Reverse، چرخش فاز Phase Invert ، و غیره. این همان پولاریتی است.

ممکن است مهندسین صدا راجع به اتصال XLR و پین ۲ هات و پین ۳ هات صحبت کنند. این هم پولاریتی ست.

اگر اِلِمنت دو میکروفون را بسیار نزدیک به هم قرار دهید ، ممکن است کسی بگوید که فاز یک میکروفون از فاز دیگری خارج شده. این هم پولاریتی ست.

صدا، هوای درحال نوسان است. مولکول ها کشیده می شوند و هل داده می شوند ، سپس کشیده می شوند و هل داده می شوند و این تکرار می شود. این نواسانات هوا ، نیروی عاملی هستند که المنت میکروفون را تکان می دهد. وقتی هوا به المنت فشار می آورد ، یک افزایش به بالای صفر در شکل موج به وجود می آورد.  و وقتی هوا المنت را می کِشد ، یک افت به زیر صفر در شکل موج ایجاد می شود. این کشیدن ها و هل دادن ها، پولاریتی هستند.

اگر پولاریتی را معکوس کنیم وقتی هوا به المنت فشار می آورد ، یک کاهش (به جای افزایش)  به زیر صفر در شکل موج به وجود می آورد.  و وقتی هوا المنت را می کِشد ، یک افزایش (به جای کاهش )  به بالای صفر در شکل موج ایجاد می شود. 

نکته این جاست : هیچ چیز زودتر یا دیرتر در زمان حرکت نکرد. ما صرفاً ظاهر الکترونیکی و یا تصویر شده ی  رابطه ی کشیدن و هل دادن را معکوس کردیم.

با یک آزمایش خیلی ساده ، می توانیم مشکل فاز را شبیه سازی کنیم. یک سیگنال را ، در لاین دیگری کپی کنید و روی هم منتطبق کنید. صدا دوبرابر خواهد شد. حال اگر فاز یکی از آن دو سیگنال را معکوس کنیم ، کاملا همدیگر را خنثی Cancel می کنند.

 

     ۲. اختلاف زمانی

ممکن است وقتی دارید برای صدابرداری از یک سوژه خاص ، بیش از یک میکروفون را به کار میگیرید ، همکارتان به شما هشدار دهد که مراقب باشید که با مشکلات فاز روبرو نشوید. برای مثال وقتی صدای ضبط شده ی اسنیر Snare ، زودتر از میکروفون اورهد Overhead برسد ، در حقیقت اختلاف زمانی تعریف می شود.

پردازش دیجیتال سیگنال ها ، ممکن است تاخیر زمانی ایجاد کند. که گاهی به اصطلاح صدای “فازی” توضیح داده می شود. 

می دانید که : تاخیر Latency ، درست مانند دیر بودن Late در اختلاف زمانی ست.

اختلاف زمانی ، ممکن است باعث اتفاقی به نام “فیلتر شانه ای” یا همان کامب فیلترینگ Comb Filtering شود. گرچه ممکن هم هست که این مسئله به وجود نیاد. پس حتی اگر متوجه شدید که با مشکل اختلاف زمانی برخورد کرده اید ( و نه پولاریتی) در این زمان است که به بررسی فیلتر شانه ای بپردازید. اغلب مهندسین صدا با تجربه ، با گوش می توانند متوجه مشکل فیلتر شانه ای شوند. گاهی ممکن است مشهود باشد. بدین صورت که صدا مطلوب نیست ، اما فازی هم شنیده نمی شود.

 

  • شرایطی که باعث به وجود آمدن فیلتر شانه ای می شوند

وقتی با میکروفون صدابرداری می کنیم، تحت شرایط بسیار خاصی ، ممکن است فیلتر شانه ای به وجود بیاید. اگر می خواهیم از به وجود آمدن فیلتر شانه ای پیشگیری کنیم ، باید بدانیم که این اتفاق تحت چه شرایطی رخ می دهد.

 

باند پهن

اغلب ساز های موسیقی ، باند پهن دارند. بدین معنی که در یک زمان چندین سیگنال تولید می کنند. برای مثال اگر با یک صداساز یک سیگنال سینوسی 1k Hz تولید کنیم ، در لحظه فقط یک سیگنال داریم (در سازهای موسیقی اغلب بیش از یک سیگنال تولید می شود). فاز Phase مشکلی ست که برای سیگنال خاصی (مثلا 1k Hz ) اتفاق می افتد. اما فیلتر شانه ای اغلب در موارد سیگنال هایی که باندپهن هستند اتفاق می افتد. 

 

ارزش زمانی

فیلتر شانه ای در مواقعی که ارزش زمانی صدا بالاست ، بیشتر مشهود می باشد. پینک نویز و وایت نویز ازین قبیل هستند. 

هرچه صدا زمان کمتری مثل اسنیر داشته باشد، فیلتر شانه ای کمتر مشهود خواهد بود.

 

اختلاف سطح صدا

اگر صدای اسنیر در میکروفون A است و همچنین در میکروفون B نیز شنیده می شود ، و همچنین چند میلی ثانیه اختلاف زمانی دارند، هنگامی که هردو را با هم تلفیق می کنید ، احتمالا مشکل فیلتر شانه ای به وجود می آید.

اما اگر صدای اسنیر در دو میکروفون اختلاف سطح صدا بیش از 9 dB داشته باشد، احتمال زیاد فیلتر شانه ای به گوش نخواهد رسید. بنابرین اگر بتوانید همچین اختلاف سطح صدایی به وجود بیاورید، به احتمال زیاد می توانید اثر فیلتر شانه ای را از بین ببرید.

 

تاخیر

بیشتر مشکلات فیلتر شانه ای ، هنگامی به وجود می آیند که اختلاف زمانی کمتر از ۳۰ میلی ثانیه (با توجه به سه فاکتور قبلی) . به محض اینکه تاخیر به بیش از ۳۰ میلی ثانیه برسد ، اکو هایی از هم گسسته به گوش خواهند رسید. از آنجایی که صدا حدودا هر یک میلی ثانیه ، ۳۰ سانتی متر حرکت می کند ، اگر دو میکروفون بیش از ۱ متر از هم فاصله داشته باشند مشکل فیلتر شانه ای کمتر اتفاق می افتد. گرچه بیش از ۱ متر هم ممکن است اکو هایی پراکنده داشته باشید.