پلاگین نویز گیت چیست

نویز گیت ، سخت افزار و یا نرم افزاری ست که تنظیم می شود تا به صورت اتوماتیک حین ضبط صدا ،  زمان هایی که ساز صدا نمی دهد و صدایی تولید نمی شود، سیگنال ها را بی صدا ( Mute ) کند. و هنگامی که دوباره میکروفون صدایی دریافت کرد، دوباره سیگنال ها را ضبط  ( و Unmute ) کند. برخی نویز گیت ها این قابلیت را دارند که به جای بی صدا کردن سیگنال ها، آن ها را کاهش دهند.   

ممکن است شما یک لاین گیتار را به خوبی ضبط کرده باشید. اما زمانی که ساز نواخته نمی شود، آمپلیفایر صدای تولید کند. نویز گیت در این جا راه حل مناسبی ست تا هنگام ضبط، وقتی صدایی نواخته نمی شود، فرکانس ها را ببندد. و هنگامی که دوباره ساز نواخته شد، شروع به دریافت کند.  

نویز گیت حتی می تواند برای ایجاد افکت و با همان جلوه ، تعمداً سیگنال ها را باز و بسته نماید ( صدا را قطع و وصل نماید ) و غیره.  

نویز گیت ها معمولاً پنج پالامتر اصلی دارند :  

سطح آستانه ( Threshold ) : این پارامتر معین می کند که در چه سطحی سیگنال ها اجازه ی ورود دارند.   

نسبت ( Ratio ) : این پارامتر معین کننده ی بالانس بین صدای اصلی و صدای گیت شده در پروژه ست. برای مثال به جای بستن تمامی فرکانس ها، می توانید میزانی از صدای اطراف را باقی بگذارید.  

حمله ( Attack ) : این پارامتر معین کننده ی مدت زمانی ست که گیت از حالت بسته به حالت باز تغییر می کند.  

تعویق ( Hold ) : این پارامتر اجازه می دهد که گیت تا زمانی سیگنال زیر سطح آستانه قرار گرفته، باز بماند.   

رهاسازی ( Release ) : این پارامتر زمان تغییر کامل باز شدن تا کامل بسته شدن گیت را تعیین می کند. رهاسازی سریع ، به سرعت سیگنال را قطع می کند ، اما رهاسازی آهسته تر مانند Fade Out است. توجه داشته باشید که این پارامتر را روی خیلی سریع تنظیم نکنید، زیرا ممکن است باعث به وجود آمدن صداهای ناخواسته ی کلیک مانند بشود.